Dansk Byggeri: Kommuner sløser med miljøet

Dansk Byggeri kritiserer kommunerne for at sløse med miljøhensynet, når der skal rives faldefærdige huse ned. Organisationen mener ikke, at kommunerne kan dokumentere, at giftige byggematerialer bliver behandlet forsvarligt.

 

Kommunerne i Midt- og Vestjylland har stået i kø for at bruge penge fra statens nedrivningspulje, der giver støtte til at rive faldefærdige huse ned. Men en ny rapport, som Dansk Byggeri har fået lavet af Rambøll, konkluderer, at der er tvivl om hvorvidt kommunerne har været ansvarlige nok i forhold til miljøet.

-Vi oplever indimellem, at nedbrydningerne går til nogle priser, som er under det, vi skal af med til bortskaffelse af miljøfarlige stoffer. Så vi har nogle indikationer af, at der er noget helt galt. Og derudover kommer så den rapport, der viser, at kommunerne ikke har styr på dokumentationen, siger Thomas Kingo, der er formand for Nedbrydersektionen i Dansk Byggeri.

Mange af de huse, der bliver revet ned, er fra en tid, hvor man brugte giftstoffer som asbest og PCB i stor stil i byggematerialerne. Når den slags huse skal nedrives, så kræver det visse forholdsregler. Blandt andet skal nedbryderne have masker og specialdragter på, og materialet skal pakkes ind og registreres.

Problemer i flere kommuner

En af de kommuner, som har revet rigtig mange huse ned er Lemvig Kommune. Op mod 150 huse er siden 2011 blevet fjernet i forsøget på at forskønne kommunen. Og kommunen har oplevet problemer med sorteringen af de giftige materialer ved en nedrivning.

- Der har desværre været nogle eksempler, hvor man har fået nedrevet noget meget billigt. I Lemvig Kommune har vi også konstateret, at det hele ved en af de første nedrivninger lå i en stor pærevælling. Der greb vi ind og sikrede, at det hele blev sorteret forfra, forklarer Jørgen Nørby (V), der er formand for Teknik- og miljøudvalget i Lemvig Kommune.

En anden kommune, som også var ved at lave en stor fejl er Ringkøbing-Skjern. I 2011 skulle kommunen have revet flere huse ned. Men i udbudsmaterialet glemte de at skrive, at husene indeholdt farlige giftstoffer. Først da Dansk Byggeri gjorde Ringkøbing-Skjern Kommune opmærksom på risikoen, blev udbudsmaterialet ændret.

Rapporten, der kritiserer kommunerne, er blevet til ved anonyme svar fra landets kommuner. Derfor peger rapporten heller ikke på enkelte kommuner. Men ifølge Dansk Byggeri, så er problemet til stede de fleste steder.

- Der er noget vej, til vi er i mål endnu, og der er også stor forskel på kommunerne. Nogle er længere fremme end andre, mener Thomas Kingo.

Selv om der har været problemer med det farlige affald fra nedrivningerne i Lemvig Kommune, så understreger Jørgen Nørby, at de nu har mere erfaring, og at der nu er styr på nedrivningerne.- Vi kan ikke se igennem fingre med at de ting ikke bliver overholdt, det er os der har ansvaret for det siger formanden for Teknik og miljøudvalget i Lemvig Kommune.

Pengene fra endnu en nedrivningspulje er netop fordelt. Og dermed skal endnu flere gamle huse rives ned i fremtiden. Dansk Byggeri har foreslået Miljøministeriet, at de opretter et videnscenter, der kan rådgive kommunerne, når de skal rive huse ned i fremtiden.