Dæmningsbrud: Masser af døde fisk

I går kollapsede dæmningen ved Elværkssøen i Brande. I dag skulle skaderne så klargøres i dagslys - og især for fiskebestanden i Skjern Å har det fået store konsekvenser.

Det er ikke blot campingpladser og voldsomme oversvømmelser, der er konsekvenser af gårdagens dæmningsbrud. Også fiskene lider. Ved Skjern Å ved Brande var der i dag masser af døde fisk, efter at dæmningen ved en opstemmet sø i går brød sammen.

Efter sammebruddet løb store mængder slam ned i åen med et meget lavt iltindhold tilfølge og det er gået hårdt ud over fiskene i den tilstødende Skjern Å.

- Der er ikke så mange fisk, som der var før, og det kommer til at tage nogle år, før det igen bliver almindeligt, fortæller Kim Iversen der er biolog ved Danmarks Center for Vildlaks.

Han var i dag ude for at se på skaderne. Hvor mange fisk der er døde vides ikke endnu, men skaderne var store.

- Vi har også kunnet se rundt omkring på brinkerne, at der er masser af døde skaller. Det siger mig, at der er masser af fisk, der er gået til her eller er blevet skubbet væk, siger biologen.

En strækning på mere end ti kilometer forventes at være ramt.

 

Se indslag om skaderne efter dæmningsbruddet her:

 

 

02:54 Luk video