Budget splitter Regionsråd

Region Midtjyllands budget for 2010 blev i aftes vedtaget, men med de snævreste flertal.