Borgmestre står sammen imod braklægning

Ti borgmestre fra Midt- og Vestjylland, samt Nordjylland, udsender i dag et fælles læserbrev, hvor de beder om en fritagelse fra EU-regler i landbruget.

Landbruget omkring Limfjorden står til at skulle braklægge op til 70% af deres jord. Det viser en ny rapport fra videnscentret SEGES. Derfor står 10 borgmestre sammen om ikke at braklægge så meget af jorden i et læserbrev, der bliver udgivet i dag i diverse dagblade. 

- Landmændenes muligheder for at producere bliver ødelagt, hvis mere end halvdelen af jorden skal braklægges. Det scenarie må ikke blive en realitet, står der blandt andet i læserbrevet. 

De ti borgmestre

Løsningen er, ifølge de ti borgmestre, at bruge undtagelsesreglen. Det er en regel, der kan tages i brug, når et EU-lovforslag bliver for dyrt samfundsøkonomisk. 

Parterne forstår hensynet til naturen, men det kommer til at skade for meget at lægge så meget brak, mener de. 

- Der skal selvfølgelig ikke herske tvivl om, at miljøet skal beskyttes. Men de udregninger, som er foretaget af forskellige organer på opdrag af Naturstyrelsen er så skæve, at vi risikerer at tabe store områder i landdistrikterne på gulvet, står der i læserbrevet. 

De ti borgmestre og formanden for familielandbrug og landboforeninger omkring Limfjorden håber på, at landspolitikerne får gjort noget ved problemet. Hvis landspolitikerne intet gør, mener borgmestrene, at det kan få 'fatale konsekvenser'. 

Opdateret: Det er den danske implementering af de nye EU-regler, der taler om at braklægge så store andele jord. Tidligere sagde Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen, til TV MIDTVEST, at det var en skrivebordsberegning og tilføjede: 

- Det bliver ikke med mig som minister, at vi kommer til at udtage så store områder af landbrugsjord. 

Se mere om sagen her.