Blue Fox uden Petruska

Pause til Tomas Petruska i mindst en uge på grund af en øjenskade