Benny Ragner stiller op på egen borgerliste

Den voldsdømte politiker Benny Ragner fra Viborg opretter sin egen borgerliste og stiller op til byrådet i Viborg.

Politikeren Benny Ragner stiller op til kommunalvalget i Viborg til november på sin egen borgerliste. Borgerlisten får navnet "Listen for Viborg Kommune". Listen er stadig åben, men har lige nu seks kandidater.

Uværdig til byrådet

Benny Ragner blev i Vestre Landsret i januar idømt 60 dages ubetinget fængsel for vold på et pizzeria i Viborg. Han blev herefter smidt ud af Dansk Folkeparti og mistede senere også sin plads i byrådet, da Valgbarhedsnævnet erklærede ham uværdig til at fortsætte.

Hvis han bliver valgt ind i byrådet i Viborg risikerer han endnu engang at blive kendt uværdig. Hvis bare ét medlem af det nye byråd ønsker sagen om Benny Ragner genoptaget af valgbarhedsnævnet skal det gøres, og praksis er at kendelsen gælder i tre år.

- Jeg synes, det skal være vælgerne og ikke nogle jurister på et kontor i København, der skal bestemme hvem, der skal sidde i byrådet, siger Benny Ragner til TV Midtvest.

Erhvervspolitik og bedre infrastruktur er nogle af mærkesagerne for Benny Ragner, der indtil næste fredag afsoner sin dom med en fodlænke.

Her kan du se hvem der stiller op for Listen for Viborg Kommune:

1. Benny Ragner2. Per Jacob Carstensen3. Jan Grønkjær4. Stig G. Pedersen5. Christian S. Olsen6. Søren Bertel