Avis: Politiskole-tilbud vurderes som ulovligt

Hernings borgmester tilbød lokaler til politiet gratis. Det er ulovligt, vurderer eksperter overfor Jyllands-Posten.

I debatten om placeringen af den nye politiskole, har Hernings borgmester, Lars Krarup (V), givet et tilbud til Rigspolitiet, som eksperter vurderer er ulovligt. Det skriver Jyllands-Posten.
    
Flere borgmestre undrer sig over, at regeringen vil bygge en helt ny skole i Herning, når der står eksisterende bygninger i mange kommuner, der hurtigt kan omdannes til skole. Det samme mener Dansk Folkeparti på Christiansborg.
    
I torsdags smed Lars Krarup så et tilbud på bordet:
    
- Vi har jo faktisk en ledig bygning klar til midlertidig undervisning, hvis det med tempoet også i substansen er af stor betydning (...) hvorefter Politiet kan låne den af kommunen "kvit og frit" og have en udmærket midlertidig undervisningsfacilitet, indtil nybyggeriet står færdigt, skrev Lars Krarup på Facebook.
    
Men tilbuddet om et lån er klart ulovligt, vurderer Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet:
    
- Det er et kommunalt tilskud til staten, og det må man ikke. Det er i strid med kommunalfuldmagten, siger han til Jyllands-Posten.
    
Steen Rønsholdt, professor emeritus ved Københavns Universitet, mener, at der er "stærke argumenter for", at Krarups tilbud "ikke er lovligt".
    
- Man kan ikke bare stille kommunens lokaler gratis til rådighed ud fra en opfattelse af, at det i sidste instans hænger sammen. Det er forstyrrende for det samlede økonomiske system, siger han og forklarer, at kommunen som udgangspunkt skal opkræve markedslejen.
    
Krarup ønsker ikke at udtale sig til JP. I en mail til Jyllands-Posten skriver kommunens direktør, Jørgen Krogh, at Krarup har skrevet "kvit og frit" i anførselstegn.
    
- Det betyder selvfølgelig, at vi vil strække os langt inden for lovens rammer i bestræbelserne på at hjælpe staten, skriver Krogh og tilføjer, at
    
- Vi er helt enige i, at der naturligvis skal betales en markedsleje, siger han.