Augustvejr har reddet fjordene

De vestjyske fjorde har lidt af kraftigt iltsvind under den varme sommer, men hård august-blæst har bremset udviklingen.

Det hede sommervejr førte i år til voldsomt iltsvind i limfjorden, flere uger før det normalt opstår. Men heldigvis kom der et vejrskifte i august til et køligere, mere blæsende og regnfuldt vejr, som har bremset udviklingen i iltsvindet og forbedret forholdene.

Det betyder, at iltsvindet i august fik en markant mindre udbredelse end i juli og også end i august-opgørelsen fra de fleste tidligere år. Det viser årets første iltsvindsrapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet. Rapporten omfatter perioden fra 1. juli til 20. august i år.

Seniorforsker Jens Würgler Hansen, der står for iltsvindsrapporten, peger især på den kraftigere vind i august som afgørende for, at iltsvindet ikke har udviklet sig.

- Iltsvindet nåede i mange områder at blive så slemt, at der blev iltfrit og frigivet svovlbrinte, som slog fisk og bunddyr ihjel og påvirkede bundplanter negativt. Disse forhold gør også, at det samlede økosystem i disse områder nu er mindre robust over for fornyet iltsvind, siger Würgler Hansen i en pressemeddelelse.

Eksternt link: Se rapporten her.

Iltsvind det værste i 15 år

Allerede i slutningen af maj blev der målt iltsvind i Limfjorden. Det er denne sommer klacificeret som det værste i over 15 år. Iltsvind indtræder, når bakteriers nedbrydning af alger og andet plantemateriale på havbunden opbruger ilten i vandet. Fisk og andre dyr søger væk ved iltsvind, mens fastsiddende bunddyr som muslinger kan overleve et stykke tid ved at lukke skallerne og 'holde vejret'.

Tilførslen af næringsstoffer til de danske farvande er faldet gennem årene på grund af vandmiljøplanerne. I Limfjorden er fiskebestandene dog stærkt reduceret, og erhvervsfiskeriet med bundgarn er næsten væk. Det indikerer, at mange årtiers forurening har skabt langvarige ændringer i fjordbunden.