Arbejdet i Østerild kan fortsætte

Vestre Landsret har i dag givet forening lov til at føre sag an mod Miljøministeriet.

Sagen er anlagt af Landsforeningen for Bedre Miljø, der både på egne vegne og på vegne af 10 personer ønskede Miljøministeriet dømt til at anerkende, at testcenterloven er ugyldig, og at Miljøministeriet er uberettiget til i medfør af loven at foretage ekspropriation af visse faste ejendomme i Østerild.

Sagen afvist for 2 personer

Sagen fortsætter derfor ved landsretten. Landsretten har dog fundet, at to af sagsøgerne, der ikke ejer fast ejendom i området, ikke havde tilstrækkelig interesse i sagen. Landsretten har derfor afvist sagen vedrørende disse to personer.

Andre sager afvist

Landsretten har også vurderet, at landsforeningen ikke har tilstrækkelig interesse i at få afgjort nogle påstande om muligheden for ekspropriation af ejendomme, som foreningen ikke ejer.

Skovrydning kan fortsætte

Landsretten har efter en samlet vurdering endvidere truffet afgørelse om  at retssagen ikke får opsættende virkning. Dermed kan arbejdet med at rydde skov fortsætte.

En sejr

Formand for  Landsforeningen for Bedre Miljø og en af sagsøgerne, Kent Klemmensen, glæder sig over afgørelsen:

 - Jeg ser det helt klart som en sejr, at vi har en sag, som vi kan få lov til at køre ved retten. Det er en skam, at det ikke har opsættende virkning, men det er et bevis på, at politikerne ikke havde ret i, at vi ikke kunne køre sagen.

En sejr for lodsejerne - interview med Kent Klemmensen, lodsejer og formand for Landsforeningen for Bedre Miljø: