Ambassadører skal skabe tryghed

Nu skal befolkningen igen føle, at politiet et tæt på. En række tryghedsombassadører i landsdelens lokalområder skal være politiets bindeled til befolkningen.

Til nytår er det slut med en landbetjent i Aulum. Den nuværende Evald Aggerholm går på pension, og hans stilling bliver ikke genbesat.

- Borgerne mister en mand med et lokalt kendskab, og de mister det, at de kender pågældende, som de kommer i kontakt med, siger Evald Aggerholm.

Længere væk fra borgerne

Generelt har politireformen fra 2007 betydet større afstand mellem politiet og borgerne. Mange byer har mistet sine landbetejnte, og de lokale politistationer i byerne har fået forkortet deres åbningstid.

En evaluering af reformen, som en gruppe forskere ved Københavns Universitet har lavet i samarbejde med Rigspolitiet viser, at før reformen oplevede 28 procent af borgerne, at politiet var i kontakt med beboerne i nærområdet. Efter reformen i 2010 er det tal faldet til 20 procent.

- Der er nogle, der synes vi er kommet for langt væk fra borgerne, og det vil vi gerne gøre noget aktivt ved, siger politidirektør Jens Kaasgaard.

Borgere i direkte kontakt med politiet

Midt- og Vestjyllands Politi vil som den første politikreds i Danmark udnævne en række tryghedsambassadører. En gruppe aktive borgere i lokalsamfundet, der skal have en direkte kontakt til politiet.

- Sådan at man ude i lokalområdet ved, at der er nogen der har mulighed for at komme nemt i forbindelse med os, for der kan jo være nogle ting i nærområdet der generer, som vi ikke er opmærksomme på, siger Jens Kaasgaard.

Forsøget med tryghedsambassadørerne går igang 1. januar.