Åen kommer sig efter dæmningsbrud

Ikast-Brande Kommune måler en klar forbedring af iltindholdet i Skjern Å.

Miljøet i Skjern Å ved Brande får det langsomt bedre efter dæmningsbruddet ved Elværk Sø torsdag i sidste uge.

Store mængder sort slam blev skyllet ud i åen, da dæmningen ved den opstemmede sø kollapsede. En strækning på 10 kilometer blev påvirket, og iltindholdet i vandet var en kort overgang helt nede på 10 procent, hvilket resulterede i omfattende fiskedød.

Men nu oplyser Ikast-Brande Kommunes miljøafdeling, at man mandag har konstateret en markant forbedring af iltindholdet. Kommunen har etableret en ny mindre dæmning for at forhindre, at det slam, der er tilbage i den ellers tømte sø, kommer ud i åen.

Hvorfor dæmningen pludselig brød sammen, ved man stadig ikke. Ikast Brande Kommune skriver i en pressemeddelelse, at bruddet er uden fortilfælde i Danmark i nyere tid.

Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal fastlægge bruddets konsekvenser for området - og undersøge hvad der nu skal ske.