Advarsel: Pas på porøse klitter

Mange skrænter ved kysterne er i fare for at bryde sammen.