8.500 virksomheder får kontrolbesøg: Myndigheder skruer op for coronakontrol

Myndighederne vil kontrollere om virksomhederne efterlever corona-retningslinjerne.

Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet styrker kontrollen med  virksomheders efterlevelse af corona-retningslinjerne, det skriver Arbejdstilsynet i en pressemeddelelse.  

De tre myndigheder forventer at komme ud på mere end 8.500 tilsyn om måneden den kommende tid, hvor de vil skærpe virksomhedernes opmærksomhed i forhold til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19.

- Der er brug for en styrket indsats for at begrænse smitten på landets arbejdspladser. I Arbejdstilsynet vil vi derfor på hovedparten af alle tilsynsbesøg give obligatorisk vejledning om smitteforebyggelse, hvor vi har særlig opmærksomhed på de ansattes forhold, siger Mette Thidemann, der er tilsynschef i Arbejdstilsynet.  

Virksomhederne har ifølge Arbejdstilsynet et stort ansvar for at træffe foranstaltninger, så smittespredningen af corona minimeres. Det er dog stadig ikke alle virksomheder, der i tilstrækkelig grad følger retningslinjer og anvisninger om blandt andet antal kunder, fysisk afstand og mulighed for at spritte hænder af, skriver tilsynet. 

- Vi vil under besøgene trække på den erfaring, vi har gjort os fra en række målrettede tilsyn med corona de seneste måneder, siger Mette Thidemann. 

Kontrol og vejledning

Fødevarestyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen vil på deres besøg bistå politiet med at sikre, at virksomhederne overholder forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav i blandt andet restauranter, caféer og dagligvarebutikker. 

Arbejdstilsynet vil også skrue op for vejledningen for at forebygge risiko for smittespredning med fokus på virksomhedernes medarbejdere. Selvom fokus er vejledning, vil Arbejdstilsynet kunne træffe afgørelse, hvis der konstateres regelbrud.

- Vi vil holde øje med, at butikker og restauranter følger reglerne om afstandskrav og adgang til afspritning, håndvask og lignende, siger kontorchef Vibeke Højbjerg fra Fødevarestyrelsen. 

Indsatsen vil køre til og med den 28. februar 2021. De tre myndigheder ventes at udføre mere end 8.500 COVID-19-relaterede tilsyn og vejledningsmøder om måneden. Nogle virksomheder vil opleve at få flere besøg.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.