70 millioner kroner til Thyborøn Havn

TripleNine og Thyborøn Havn investerer sammen 70 millioner kroner i blandt andet et nyt losseanlæg og kajanlæg.

Den nye investering skal bruges til et nyt losseanlæg og kajanlæg. Foto: Thyborøn Havn

Fiskerne kommer i fremtiden til at blive betjent hurtigere og mere effektivt i Thyborøn.

Læs også Historisk tobissæson: Fiskemelsfabrikken vil øge kapaciteten

En af de største fiskemels- og fiskeoliesproducenter i verden TripleNine har besluttet at investere 35 millioner kroner i Thyborøn Havn – og det samme har havnen selv. De sammenlagt 70 millioner kroner skal udvide lossekapaciteten fra 160 tons til 400 tons i timen.

- Det er jo mere end en fordobling af vores lossekapacitet. Men det er nødvendigt, hvis vi skal bevare vores position som en stærk, global aktør på markedet for fiskemel og fiskeolie af høj kvalitet, siger Tina Kjærgaard, direktionssekretær på TripleNine i Thyborøn og tilføjer:

- Vi ønsker at være i front med udvikling, fremstilling og afsætning af sådanne produkter. Målet er at opnå en førende position som leverandør af fiskemel og fiskeolie til foder til landbrug, fiskeopdræt og kæledyr.

I 2018 forarbejdede TripleNine knap 440.000 tons fisk til fiskemel og fiskeolie.

Bedre forhold til medarbejdere og fiskene

TripleNines faciliteter i Thyborøn moderniseres og opgraderes løbende. Den seneste ombygning medfører, at alt udstyr nu er indendørs. Det giver bedre arbejdsforhold for medarbejderne, og vejret kan ikke forstyrre losningen. Råvarerne – fiskene - er beskyttede og eksponeres ikke for vejret og holdes nedkølet. Samtidig opnås betydelige miljøgevinster ved at indkapsle råvarerne. Oven i kan TripleNine levere vand og olie hurtigere til fartøjerne. Det nye anlæg bliver færdigt sidst på året.

Fakta om TripleNine

  • Navnet kommer af virksomhedens første telefonnummer, 999. Dengang - i 1948 - hed den Andelssildeoliefabrikken. Den blev dannet af 52 fiskere i Esbjerg.
  • Der er cirka 300 ansatte i hele TripleNine Group A/S. 90 er ansat i Thyborøn, 40 i Esbjerg. Resten i udlandet.
  • 999 Group er en af verdens største producenter af fiskemel og fiskeolie.
  • Produkterne afsættes over hele verden og anvendes primært som ingrediens i foder til fisk, grise, kyllinger og til kæledyr.
  • På en normal arbejdsdag kan der forarbejdes cirka 3.000 ton fisk.
  • Tobis, brisling, sperling, blåhvilling samt afskær fra konsumfisk udgør de vigtigste råvarer til fremstilling af fiskemel og fiskeolie.
  • Produktionen er sæsonbestemt og meget afhængig af kvoter for de enkelte fiskearter.
00:41 Luk video