130 tons forurenet sand fjernet: Gravearbejdet på Høfde 42 er afsluttet

Gravearbejdet på Høfde 42 er overstået i denne omgang, meddeler Region Midtjylland.

Høfde 42 set fra luften, mens arbejdet stadig stod på. Foto: Region Midtjylland

Entreprenørarbejdere har haft travlt på Høfde 42 i løbet af de seneste uger.

For siden den 13. juni er der blevet arbejdet intenst med at fjerne 130 tons forurenet sand og jord.

Men nu er gravearbejdet, der er det første af sin slags i 37 år på den omdiskuterede høfde, altså afsluttet.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Det omfattende gravearbejde ved Høfde 42 er afsluttet. Foto: Region Midtjylland

Hegn pillet ned og membran svejset fast

Hullet ved Høfde 42 er blevet dækket til igen, mens hegnet omkring arbejdet er fjernet. Samtidig er et stykke af den gamle membran, som dækker det indkapslede område ved høfden, blevet gravet af, hvorefter en ny er blevet svejset på.

Området er med andre ord reetableret ifølge Region Midtjylland.

Sådan ser der ud ved Høfde 42 efter to ugers gravearbejde. Foto: Region Midtjylland

To renseforsøg i gang

Nu skal to miljøfirmaer, Krüger og Fortum Waste Solutions, i gang med at afprøve deres rensemetoder på det giftige sand i et større pilotforsøg.

Metoderne kan vise sig at være løsningen på at fjerne både pesticid og kviksølv fra sandet, som har ageret giftdepot på Høfde 42.

I Krügers projekt er det planen, at rensningen skal ske ved opvarmning, mens Fortum Waste Solutions forsøger sig med rensevæske under tryk.

De to firmaer forventer at have svar på deres pilotforsøg omkring årsskiftet.

Høfde 42

  • Forureningen ved Høfde 42 stammer helt tilbage fra 1950’erne i forbindelse med kemikalievirksomheden Cheminovas udledning af spildevand og andet affald i klitterne tæt på havet. Staten har også brugt affaldsdepotet i 1960’erne til at deponere kemikalier.
  • I 1971 blev der fjernet 1.250 kubikmeter forurenet sand og affald, som blev flyttet til Cheminovas depot på Rønland.
  • I 1981 fjernede Miljøstyrelsen 1.200 kubikmeter forurenet jord og kørte det til et depot i Tyskland.
  • I 2006 blev affaldsdepotet indkapslet med en jernspuns, der skal sikre Vesterhavet mod udsivning af forurening. Indenfor spunsvæggen er der omkring 157.000 tons sand/jord. 49.000 tons er kraftigt forurenet.
  • Det er vurderet, at giftdepotet på høfden indeholder over 100 tons forurening. Det er primært pesticidet parathion, der blandt andet har været brugt til insektbekæmpelsesmidler. Derudover er der også syv tons kviksølv i depotet.

Læs også Miljøforkæmper revser politikere: - Der må være noget, der hedder moral

Læs også Forurening ved Høfde 42: Sådan renser de jorden

Læs også Regionen efterlyser staten ved Høfde 42: - Vi har for få penge

Læs også Høfde 42: Et kig tilbage i arkivet