Bent Hansen erkender fejl

Region Midtjyllands formand har ændret holdning til placering af en kommende lægehelikopter.